Translation Information

Project website https://kunoichi-trainer.ru
Instructions for translators

https://www.renpy.org/doc/html/translation.html

Translation process
  • Translations can only be done through suggestions.
  • Suggestions are automatically accepted as translations once they have 3 votes.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Repository https://bitbucket.org/dinaki/kt-translate.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Chinese (Simplified)) 319c1d9
darkbatex authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.kunoichi-trainer.ru/git/kunoichi-trainer/game/
FilemaskKunoichi Trainer-*.po
Translation file Kunoichi Trainer-vi.po
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

NGHIÊM TÚC?!?!?!?
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Mặc dù mọi thứ đều thực đến mức đáng ngờ.. Được rồi. Đây không phải là lúc để nghĩ về điều này, trước tiên tôi cần tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Tôi nghĩ tôi thấy một...
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Chà.. Vì đây là giấc mơ, nên tôi có thể làm bất cứ điều gì!
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Tôi đã luôn tức giận vì hành vi ngu ngốc của họ. Tôi đã xem nhiều anime có câu chuyện như vậy.
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Chà, đừng nản lòng, có thể cuộc sống cho tôi cơ hội để sửa chữa một số điều mà các nhân vật làm tôi khó chịu.
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Và giờ tôi có thể làm gì? Chết tiệt..
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Tất nhiên, tôi đã ước như vậy..
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Nghiêm túc à?! Tôi không thể tin là điều này lại xảy ra với tôi!
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Đôi tay này.. không phải là của tôi! Quần áo kỳ lạ này?! Chà, tôi phải mặc cái này.. NHƯNG ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ TÔI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY?!!
3 weeks ago
Hercherrs

Suggestion added

Kunoichi Trainer / GameVietnamese

Cái gì thế này?!
3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 8,596 75,229 445,381
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year